Thương vụ Việt Nam tại Algeria 20 août 2019 •

Công ty Algeria tìm kiếm nhà nhập khẩu máy dập, máy cắt
Công ty 2MP DISTRIBUTION SARL thuộc tập đoàn Moussaoui Industry của Algeria có nhu cầu xuất khẩu máy công cụ như máy dập, máy cắt…
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với bà
M. Fathi RESKALLAH, Responsable Export
GSM : + 213 661 61 81 31 / + 213 560 06 44 15
Địa chỉ: BP 89s lot N°39 zone industriel, route d’Alger Boufarik 09400 w. Blida Algérie
Tel: 00 213 25 28 39 46 – Fax: 00 213 25 28 39 46
export@moussaoui-industry.com; billal@moussaoui-industry.com – www.moussaoui-industry.com